Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Μόνο κύριες δραστηριότητες

Λίστα δραστηριoτήτων κατά ΚΑΔ 2008
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Πλήθος
1 01 Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες 697
2 02 Δασοκομία και υλοτομία 23
3 03 Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 4
4 08 Λοιπά ορυχεία και λατομεία 63
5 09 Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης 1
6 10 Βιομηχανία τροφίμων 1.145
7 11 Ποτοποιία 74
8 12 Παραγωγή προϊόντων καπνού 3
9 13 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών 111
10 14 Κατασκευή ειδών ένδυσης 197
11 15 Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών 29
12 16 Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα· κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής 206
13 17 Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων 35
14 18 Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων 258
15 19 Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου 12
16 20 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων 93
17 21 Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων 6
18 22 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες 67
19 23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων 219
20 24 Παραγωγή βασικών μετάλλων 39
21 25 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού 665
22 26 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων 50
23 27 Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 70
24 28 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α. 252
25 29 Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων 29
26 30 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών 3
27 31 Κατασκευή επίπλων 478
28 32 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες 210
29 33 Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού 447
30 35 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού 419
31 36 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού 12
32 37 Επεξεργασία λυμάτων 22
33 38 Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών 172
34 39 Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων 5
35 41 Κατασκευές κτιρίων 654
36 42 Έργα πολιτικού μηχανικού 416
37 43 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες 1.798
38 45 Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 2.950
39 46 Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 10.946
40 47 Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 14.174
41 49 Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών 308
42 50 Πλωτές μεταφορές 9
43 52 Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες 480
44 53 Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες 93
45 55 Καταλύματα 238
46 56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 4.003
47 58 Εκδοτικές δραστηριότητες 130
48 59 Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις 71
49 60 Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών 44
50 61 Τηλεπικοινωνίες 131
51 62 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες 454
52 63 Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας 126
53 64 Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία 78
54 65 Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 66
55 66 Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες 658
56 68 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 527
57 69 Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες 449
58 70 Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων· δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης 644
59 71 Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις 597
60 72 Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη 107
61 73 Διαφήμιση και έρευνα αγοράς 371
62 74 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 310
63 75 Κτηνιατρικές δραστηριότητες 17
64 77 Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης 213
65 78 Δραστηριότητες απασχόλησης 20
66 79 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες 125
67 80 Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας 104
68 81 Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους 315
69 82 Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις 410
70 84 Δημόσια διοίκηση και άμυνα· υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 14
71 85 Εκπαίδευση 772
72 86 Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας 191
73 87 Δραστηριότητες βοήθειας με παροχή καταλύματος 16
74 88 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος 48
75 90 Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση 128
76 91 Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες 4
77 92 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα 203
78 93 Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας 195
79 94 Δραστηριότητες οργανώσεων 7
80 95 Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης 494
81 96 Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών 853
82 98 Δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή μη διακριτών αγαθών -και υπηρεσιών- για ίδια χρήση 37
83 99 Δραστηριότητες εξωχώριων οργανισμών και φορέων 1
e-Επιμελητήριο 1.0.2.113
SGA